Tut Dame Group + Page Cân 200-300k thành viên Truất

Tut này cân gr 200-300k thành viên nha và lại tùy gr và nội dung gr nx
Đầu tiên cần kéo càng nhiều clone vô gr hoặc page muốn dame
Điều kiện k bật xét duyệt bài đăng
Thời gian: Chọn lúc ít người nhất hoặc k có người ol càng tốt
Bắt đầu: Vào 1 động clone mk đã chuẩn bị ở gr hoặc page trc đó.đến đây phải tay nhanh hơn nhào zú nữ 1 clone chuyên đăng ảnh Is
1 clone chuyên đăng ảnh sex
1 clone chuyên đăng những nd bị cấm trên Facebook
Spam cháy máy cho mk bất chấp mọi thứ
Sau đó các bạn cần 1 ACC 9 đủ trâu bò lưu ý phải out gr ra nhà k 99% phản dame sml
Báo cáo gr hoặc page miễn gửi đk cho Facebook xem xét là OK
Done TUT <3

Comments

-->