TUT Dame 178 - 030 Update 12/2018
B1 : Fake IP Na-Uy + Ngôn Ngữ Mông Cổ
- Vào 2 Link Contact :
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088- Dòng 1 : Tên Của Bạn
- Dòng 2 : Tên Facebook Victim
- Dòng 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 .... )
- Dòng 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )
- Dòng 5 : Úp CMND
- Gửi ... <3 !?
- Nếu Nó Ra Case Thì AE Thì AE Rép Lại Thần Chú + Cmnd Của Victim ( Lưu Ý : Support Rep Lần Nào Mình Rép Lại Lần Đó )
- Tiếp Theo Vào Link :
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480- Dòng 1 : Tên Của Bạn
- Dòng 2 : Tên Facebook Victim
- Dòng 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 .... )
- Dòng 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )
- Dòng 5 : Chọn ( Tôi Có Câu Hỏi )
- Thông Tin Bổ Sung  :
 Саяхан миний мэдээлсэн данс санаж эсвэл зайлсхийсэн мэт санагдав. Би тэр хүнтэй холбоо барьж чадсангүй! Би энэ дансыг facebook ашиглан устгах болно. Facebook-г харах болно.Фэйсбүүкийн багийн ачаар

TUT BY: ADMIN THẢO BLOG 

4 Comments:

Post a Comment

-->