TUT Unlock 723 SPAM - CHƯA SPAM

TUT Unlock 723 By Nhân Công Chúa

Đối với unlock 723 lưu ý là chỉ up 1 link, up 2 link trở lên ăn spam khỏi kéo nha ! <3

Cách thực hiện :

Fake IP Banladesh nn UK vào link 339 Up Cmnd trùng info rõ họ tên, càng chuẩn càng tốt
Điền thần chú :
My Name : Tên Của Bạn ( Không Dấu )
Please Open My Accounts, My Account Disabled Is Mistake

UP Lên đợi rep mail về up cmnd lên 1 lần nữa

Hóng về trong 3 ngày nếu đã spam


4 Comments:

Post a Comment

-->