TUT DAME SẠCH ẢNH VICTIM + DAME ĐẾN CHỪNG NÀO NÓ DIE THÌ THÔI :O (TUT KHỦNG NHẤT BÂY GIỜ BY BMM)

Bước 1 : fake ip spain + nn thái
Bước 2 vào link : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
chọn theo
1-2-2-2-1
nhập vào khung to :

This person violates my copyright. hope facebook team rep

rồi nhập gmail nick vào .


Đợi 1 hồi sau nó rep về yêu cầu link :

Nhập thế này rồi rep :

- Copyright of my Owner (published on 29/01/2018 00:03) Url : Url ảnh nó (nhớ sửa ngày giờ giống nó nhé)
    - My thief's copyright, posted on (18/10/2018 08:21) Url :     Chỗ này url ảnh mình  (nhớ sửa ngày giờ giống nó nhé)
      This guy steals my copyright and I do not like that, hope the facebook group will review it and delete it for me, thanks.
Lưu ý : vào nick mình (stt đăng lâu hơn stt victim) chỉnh sửa một stt đăng lâu rồi thành ảnh của nó để dame nó.
phần này mấy bạn tự tìm hiểu nhé.

TUT DAME BÁ ĐÃ DAME BAY VÀI ACC NÊN SHARE CHO ANH EM XEM                                            

7 Comments:

Post a Comment

-->