TUT DAME FAQ MD 808 PRO - CTV : NHỮ ĐỨC THẮNG

* Fake 1 cái CMND
Y hệt info victim
Không có thì fake
01-01-1990
* Fake một cái clone y hệt victim tạo bằng Gmail hoặc Yahoo trắng sau đó Add tầm 5 bạn trở lên ( không cần bạn chung )
Tải HMA Fake IP : Brunei NN : UK
Rồi vào link : https://m.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn theo thứ tự 3 - 2 - 1
> Dòng 1 : Điền tên Acc Fake vào
> Dòng 2 : Điền cái email trắng mà các bạn đã tạo để fake victim
> Dòng 3 : Điền tên victim vào
> Dòng 4 : Điền Mail victim vào , thích thì check dame nó dễ die hơn hoặc lấy ID facebook của nó rồi thêm @Facebook.com vào sau
> Dòng 5 : Coppy Link victim và Paste vào
> UP CMND Lên
> Thông Tin bổ sung :
Hello Facebook
I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order
Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook
I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook
Greetings one of the developers of the new French Facebook
> Rồi sau đó click vào Gửi
Chờ nó rep lại và hóng Die
* Lưu Ý Quan Trọng : không nên vào Facebook làm combo 3 chấm nhé
> 1 là các bạn sẽ Die ngược nếu như CMND của các bạn chuẩn bị không chuẩn
> 2 là nay Facebook đang quét tỉ lệ Die ngược FAQ Mạo Danh là 89% nhé
> Còn bạn nào dân chơi thì lấy luôn acc chính lẫn acc phụ report hết luôn nhé hên xui nó ăn được Apps Tên Giả 7 Dòng
Hoặc đời không như mơ hóng acc Fake lẫn Acc chính ra đảo FAQ MD như trên
Tut Dame Full All Account Dân Tricks cũng die nếu như die 15 Part trở xuống
=> Mấy em copy ghi nguồn hộ anh ok =]]]                               

6 Comments:

Post a Comment

-->