CHÈN THÔNG TIN CƠ BẢN VÀO CUỐI MỖI BÀI VIẾT TRONG BLOG                                                                      DEMO
Bước 1 : Truy Cập Vào Blog => Chủ Đề => Chỉnh Sửa HTML
Bước 2 : Tìm <data:post.body/>  Sau Đó Chèn Đoạn Code Sau Dưới Nó ( Sẽ Có Nhiều Thẻ <data:post.body/>  Vì Thế Mà các Bạn Chèn Lần Lượt Đến Khi Nào Hiện Là Được Nhé :v ) <b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>
 <style>.postnpc-info{float:right;margin:10px 0;text-align:right;width:100%;clear:both;border-top:2px dashed #999;padding:10px 0;}.postnpc-info h5{font-weight:500;display:inline-block;color:#2a2a2a;font-style:normal;}.postnpc-info a{color:#309230!important;font-style:italic;font-weight:400;}.postnpc-info a:hover,.postnpc-info h5:hover{color:#2a2a2a!important;}.author-info{font-weight:500;font-size:15px;}</style><div class='postnpc-info'>Bạn vừa xem bài viết &quot;<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><b:if cond='data:post.title'><h5><data:post.title/></h5></b:if></a>&quot;<br/>Tác giả: <b:if cond='data:top.showAuthor'><b:if cond='data:post.authorProfileUrl'><span class='author-info'><data:post.author/></span> - Admin Thảo Blog</b:if></b:if><br/>Ghi rõ nguồn <a href='https://adminthaoblog.ga' title='Admin Thảo Blog'>https://adminthaoblog.ga</a> khi đăng tải lại bài viết này</div></b:if><div style='clear:both'/>
Bước 3: Lưu Template Lại Và Tận Hưởng

                                                                Chúc Các Bạn Thành Công


                                                                       BY: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO


2 Comments:

Post a Comment

-->