TUT UNLOCK 178(PHẢN ĐỘNG)

Xin chào anh em, dạo này có tình trạng dame 178 khá nhiều và hôm nay mình hướng dẫn anh em unlock 178 đã test.

Bước 1: Fake IP Hà Lan, NN UK
Bước 2: Chuẩn bị CMND ( Nên dùng CMND thật )
Bước 3: Vào các link contact : 439,907,339
=> Gửi từng link và link nào có phần thông tin bổ sung điền thần chú sau :
Hi Facebook,
Please check my ID and confirm my information.
My accounts was disabled is mistake !
Thanks the Facebook Team.
Bước 4: Gửi Và Chờ Từ 5s-48h acc về
Lưu Ý: Nếu Acc Nào Đã Về Mà Bị Part 2, Part 3, ... thì có thể lấy thần chú ở trên kèm CMND vào case FB rep rep lại vẫn về nha !

DEMO CÁC ACC ĐÃ TEST TUT
       
Nguồn: Thanh Phú IT


Comments

-->