TUT DAME MẠO DANH MỚI NHẤT

Bước 1 : Fake IP Italy , Nn thái, Fake clone giống Victim, Fake cmnd (không có ngày sinh thì để 24-12-1990)
Bước 2 : Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Bước 3 : Chọn theo thứ tự 3>2>1
Bước 4 : 
- Dòng 1 : Nhập tên trên Clone ( Trùng tên victim )
- Dòng 2 : Email của bạn
- Dòng 3 : Tên trên Wall Victim
- Dòng 4 : Nhập "emailnorevice@report.com"
- Dòng 5 : Url đến trang cá nhân Victim
- Dòng 6 : Tải lên CMND hoặc ID card ( Khuyên dùng CMND )
- Dòng 7 : Điền thần chú :
אובייקטים יוצרים לעתים קרובות עותק של האתר, כגון דף פייסבוק וירטואלי, משתמשים מפתים לספק מידע כגון סיסמאות, מספרי כרטיסי אשראי וקודי PIN.
Bước 5 : Vào Wall victim vẫn giữ nn ip đó ( không hiểu thì tự dịch ra ) > dấu 3 chấm > Báo cáo > giả mạo > Tôi.
- Tiếp theo : vào link 13t ( IP US, Nn UK ):
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
- Dòng 1 : điền url victim
- Dòng 2 : điền tên victim
- Tuổi chọn : 9 năm
- Thần chú : 
I think that the account holder is not old enough to use Facebook, it is still a child and not enough thinking to use this social network.
- Tắt all > Hóng die 1-2h

2 Comments:

Post a Comment

-->