TUT DAME FAQ MD VÀ SHARE IP DAME | HOÀNG VƯƠNG GOD

- B1: TẠO 1 CLONE TRÙNG INFO VICTIM ( TÊN CHÍNH + PHỤ, NGÀY SINH, TIỂU SỬ, NƠI Ở VÀ QUÊ QUÁN). NẾU VICTIM KHÔNG HIỆN NGÀY SINH THÌ ĐẶT 1-1-1990, NẾU KHÔNG HIỆN NƠI Ở QUÊ QUÁN THÌ ĐẶT TÂY BAN NHA

- B2: UP AVT + BÌA CỦA VICTIM LÊN SAU ĐÓ ĐẶT MÔ TẢ GIỐNG VICTIM
- B3: UP 5 - 6 TẤM ẢNH CỦA VICTIM VÀ ĐẶT MÔ TẢ SAU ĐÓ CHỈNH NĂM ĐĂNG ẢNH VỀ 2010
- B4: KẾT BẠN VỚI BẠN BÈ CỦA VICTIM ĐỂ ĐƯỢC 5-10 BẠN CHUNG (CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)
- B5: FAKE IP CHI-LÊ NN TRUNG QUỐC
- B6: BÁO CÁO ĐÂY LÀ TÀI KHOẢN GIẢ MẠO => GỬI FACEBOOK XEM XÉT
- B7: BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ MẠO MỘT AI ĐÓ => TÔI => GỬI FACEBOOK XEM XÉT
- B8: BÁO CÁO THÊM VÀI TẤM ẢNH CỦA VICTIM BUÔN BÁN MA TÚY GIỐNG NHƯ VIDEO
- B9: HÓNG DIE <3
Kết quả hình ảnh cho DAME FAQ MD
------------------------------------------------------DONE TUT <3-----------------------------------------------
COPPY NHỚ GHI NGUỒN: HOÀNG VƯƠNG GOD

Comments

-->