THỦ THUẬT FACEBOOK - MỞ KHÓA FACEBOOK DIE 178

Tài khoản Facebook của bạn bị khóa do đặt "CỜ IS" làm ảnh đại diện, bạn không biết mở khóa như thế nào ? Hôm nay DUYRIPPER Blog sẽ hướng dẫn bạn mở khóa

 • Bước 1: Chuẩn bị 1 CMND thật hoặc fake (thật chuẩn) 
 • Bước 2: Fake IP Nhật + ngôn ngữ Nhật
 • Bước 3: Vào link 1link 2link 3  và link 4
 • Bước 4: Gửi CMND kèm thần chú:
Confirm your identity with Facebook
  Và hóng 1~2 giờ nó không rep thì vào mail, fake IP Nhật gửi CMND kèm thần chú 2~3 lần
                                                   Nguồn: Duy Ripper

  Comments

  -->