Tạo khung liên hệ nhận góp ý cực đẹp cho blogspot

Rảnh rỗi không biết làm gì và ít ra bài nên hướng dẫn mọi người tạo khung liên hệ đẹp cho blogspot không linh tinh luyên thuyên nữa chúng ta bắt tay vào làm ngay thôi !!!

CÁCH THỰC HIỆN:

Cách bạn chỉ cần copy code bên dưới dán vào nơi các bạn thích là được và chỉnh sửa thông tin lại nhé !!
<style>
.colorbox{overflow:hidden;position:relative;margin:0px 0 15px;transition:box-shadow .25s;border-radius:2px;color:#fff;padding:20px;font-size:14px}
.colorbox.green{background:linear-gradient(45deg,#4787ed,#4ecfec)}
.text-contact{padding-left:110px;font-size:16px}
.contactico{display:block;font-size:45px;border:4px double #eee;float:left;width:100px;height:100px;text-align:center;line-height:100px;    margin-right:19px;border-radius:50%}
.anim{animation:jiggle 2s ease-in infinite}
@keyframes jiggle {
48%,62%{transform:scale(1.0,1.0)}
50%{transform:scale(1.1,0.9)}
56%{transform:scale(0.9,1.1) translate(0,-5px)}
59%{transform:scale(1.0,1.0) translate(0,-3px)}
}
</style>
<div class="colorbox green">
<div class="contactico">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-envelope-open anim"></i></div>
<div class="text-contact">
- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !<br>
- Mọi chi tiết xin liên hệ:<br>
• Email: lequangthin001@gmail.com<br>
• Facebook: Fb.com/quangthin.57
</div>
</div>
Chúc các bạn thành công ahihi
                Nguồn : Lê Bá Long IT 

Comments

-->