{SHARE} TUT UNLOCK FAQ 583 DẠNG DOWNLOAD CHƯA SPAM UPDATE 20/08/2018


- TUT Unlock FAQ 583 Dowload Tệp Chưa Spam Auto Nhả <3
- B1 : Fake IP Pháp + Ngôn Ngữ Pháp (FAKE BẰNG HOXX HOẶC HMA NHÉ. HOẶC APP NÀO MÀ AE THÍCH MIỄN LÀ KHÔNG NHẢY IP)
- B2 : Vào 2 link contact dưới đây :
Link 1
Link 2
- Điền all thông tin nhé :v 
Phần Đính Kèm Tệp thì ae fake 1 cmnd chuẩn hoặc là xài cmnd thật trùng info cho tỉ lệ về cao hơn nhé
2 mặt càng tốt
- Thần Chú: 
 * Bonjour le groupe facebook: Ceci est ma carte d'identité. Je m'excuse de ne pas suivre les règles de facebook. J'espère que ce compte sera bientôt vérifié avec les informations suivantes:
Nom complet: Tên Đầy Đủ Facebook 
Date de naissance: Ngày tháng năm
Merci à l'équipe Facebook. Recherche d'informations et déverrouillage de mon compte! *
- TUT By : Hoàng Vương God
- Coppy TUT Nhớ Ghi Nguồn Nhé =))) !?


2 Comments:

Post a Comment

-->