HƯỚNG DẪN UNLOCK FAQ 723 BẰNG EMAIL TRẮNG

Hello mọi người.Hôm nay mình đi lang thang lên youtube thì nhặt được 1 tut unl 723 chất nay share lại cho mọi người.

Chuẩn Bị: - 1 CMND cực chuẩn trùng info nick die
Mọi người có thể download CMND ở đây: - Link FB nick die - 1 Email trắng chưa tạo FB Chúng ta làm như sau : - Vào Email Trắng - Fake IP Nga - Soạn thư: Tới: datarequests@support.facebook.com Chủ đề: Ghi gì cũng được (Help Me For My Account) Phần nội dung điền như sau:
 Я не могу доступ мои письма, так что я должен использовать это письмо с уведомлением, что мой аккаунт был заблокирован чушьЯ думаю, там было некоторое смятение в мой аккаунт заблокированПожалуйста откройте facebook для меняЭто URL-адрес моей facebook: (Link FB NICK DIE)
Đính kèm CMND và gửi
Hóng nó rep 2 tin = auto về (nếu cmnd ngon) 
Nguồn: Anh Venus

Comments

-->