HƯỚNG DẪN TẠO WIDGET THEO DÕI CỰC ĐẸP CHO BLOGSPOT

Đến hẹn lại lên hôm nay mình xin chia sẻ ae một widget nho nhỏ giúp làm đẹp blog của bạn.
CÁCH THỰC HIỆN
Rất đơn giản ta chỉ cần chèn code bên dưới vào Widget HTML/Javascript, chỉnh sửa sao cho phù hợp rồi lưu lại
<div class="widget-title"><span class="ti-border"></span></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function totalPosts(json){document.getElementById('Stats1_totalPosts').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};function totalComments(json){document.getElementById('Stats1_totalComments').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalPosts\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalComments\"><\/script>');
//]]>
</script><script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalPosts"></script><scripttype="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalComments"></script>
<style>
.lightsosmed-img{position:relative;max-height:202px;overflow:hidden}
.lightsosmed-img img {max-width:100%;width:500px;transition:all .6s;}
.lightsosmed-img:hover img{transform:scale(1.2) rotate(-10deg)}
.lightsosmed-img:before{content:'';background:rgba(0,0,0,0.3);position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:2;transition:all .3s}
.lightsosmed-img:hover:before{background:rgba(0,0,0,0.6);}
.aboutfloat-img{width:55%;position:absolute;top:20%;bottom:35%;left:22.5%;z-index:3}
.aboutfloat-imgs{width:55%;position:absolute;top:40%;bottom:35%;left:22.5%;z-index:3}
.lightsosmed-float{text-align:center;display:table;width:100%;height:35px}
.lightsosmed-float a{  font-weight600;
    background#ffffff;
    color#424242;
    padding4px 8px;
    z-index2;
    display: table-cell;
    width100%;
    font-size90%;
    text-transform: uppercase;
    vertical-align: middle;
    border-radius3px;
    box-shadow3px 3px 3px rgba(0,0,0,0.05);
    transition: all .3s;}


.lightsosmed-imgs {
    position: relative;
    max-height202px;
    overflow: hidden;
}
.lightsosmed-fed {
    text-align: center;
    display: table;
    width100%;
    height35px;
}
.lightsosmed-fed a {
    font-weight600;
    background#ffffff;
    color#424242;
    padding4px 8px;
    z-index2;
    display: table-cell;
    width100%;
    font-size90%;
    text-transform: uppercase;
    vertical-align: middle;
    border-radius3px;
    box-shadow3px 3px 3px rgba(0,0,0,0.05);
    transition: all .3s;
}
.lightsosmed-fed:hover a{background:#ffffff;color:#395796;border-color:transparent;}
.lightsosmed-float:hover a{background:#ffffff;color:#ff5722;border-color:transparent;}
.lightsosmed-float a i{font-weight:normal;margin:0 5px 0 0}
.lightsosmed-wrpicon{display:block;margin:15px auto;position:relative;}
.lightsosmed-wrpicon .extender{width:100%;display:block;}
.extender{text-align:center;font-size:16px}
.extender .lightsosmed-icon{display:inline-block;border:0;margin:0;padding:0;width:32%;}
.extender .lightsosmed-icon a{background:#ccc;display:inline-block;font-weight:400;color:#fff;line-height:32px;border-radius:3px;font-size:12px;width:100%;}
.extender .lightsosmed-icon i{font-family:fontawesome;margin:0 3px 0 0}
.lightsosmed-icon.fbl a{background:#3b5998}
.lightsosmed-icon.twitt a{background:#19bfe5}
.lightsosmed-icon.crcl a{background:#d64136}
.lightsosmed-icon.fbl a:hover,.lightsosmed-icon.twitt a:hover,.lightsosmed-icon.crcl a:hover{background:#404040}
.extender .lightsosmed-icon:hover a,.extender .lightsosmed-icona:hover{color:#fff;}
.lightsosmed-info{margin:10px 0 0 0;font-size:13px;text-align:center;}
.lightsosmed-info p{margin:5px 0}
.lightsosmed-info h4{margin-bottom:10px;font-size:16px;text-transform:uppercase;color:#444;font-weight:700}
.lightsosmed-info h4 span {position:relative;display:inline-block;padding:010px;margin:0 auto;}
.lightsosmed-info h4:before,.lightsosmed-info h4:after{position:absolute;top:51%;overflow:hidden;width:50%;height:1px;content:'\a0';background-color:rgba(0,0,0,0.08);}
.lightsosmed-info h4:before {margin-left:-50%;text-align:right;}.aboutfloat-imgsd{width:55%;position:absolute;top:60%;bottom:35%;left:22.5%;z-index:3}
.lightsosmed-imgsd {
    position: relative;
    max-height202px;
    overflow: hidden;
}
.lightsosmed-feds {
    text-align: center;
    display: table;
    width100%;
    height35px;
}
.lightsosmed-feds a {
    font-weight600;
    background#ffffff;
    color#424242;
    padding4px 8px;
    z-index2;
    display: table-cell;
    width100%;
    font-size90%;
    text-transform: uppercase;
    vertical-align: middle;
    border-radius3px;
    box-shadow3px 3px 3px rgba(0,0,0,0.05);
    transition: all .3s;
}
.lightsosmed-feds:hover a{background:#ffffff;color:#52537d;border-color:transparent;}
</style>
<div class="sidebar_about_author">
<div class="inner_wrapper">
<div class="lightsosmed-img">
<img alt="tu-hoc-seo-online" class="img-responsive" height="180"src="https://i.imgur.com/93PJaxx.png" title="Tự học seo online" width="400"/>
<div class="aboutfloat-img"><span class="lightsosmed-float"><ahref="https://www.blogger.com/follow.g?view=FOLLOW&blogID=5989355848443073558" rel="nofollow" target="_blank"title="Theo dõi Blogger"><i class="fa fa-rss"></i> Theo dõi Blogger</a></span></div>
<div class="aboutfloat-imgs"><span class="lightsosmed-fed"><ahref="https://www.facebook.com/Support.Tricker.Mark.Hacker.Fake.Cl.Nha.Aihi" rel="nofollow" target="_blank"title="Theo dõi Facebook"><i class="fab fa-facebook-f"></i> Theo dõi Facebook</a></span></div>
<div class="aboutfloat-imgsd"><span class="lightsosmed-feds"><ahref="https://www.facebook.com/Support.Tricker.Mark.Hacker.Fake.Cl.Nha.Aihi" rel="nofollow" title="Get Design"><i class="fas fa-laptop"></i> Get Design</a></span></div>
</div>
</div>
</div>
 Chúc các bạn thành công!!
Nguồn: Hồng Hải

Comments

-->