HƯỚNG DẪN GET TOKEN FACEBOOK NHANH GỌN VÀ AN TOÀN


Hầu hết tất cả các pro đều lấy token bằng cách vào các web auto like, auto sub hoặc là lấy token ở nguồn trang facebook. Nhưng như vậy sẽ không an toàn mà còn lâu nữa :> Chính vì thế mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các pro cách lấy token nhanh gọn và an toàn nhất.

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Khởi động trình duyệt ChromeCốc Cốc hoặc cc gì đó, xài cái gì thì mở lên. Tạo Bookmark mới với URL là code bên dưới. Tên thì đặt sao cũng được, nên đặt Get Token để khỏi lẫn với các Bookmark khác. Rồi lưu lại.
javascript: getAccessToken();

function getAccessToken() {
var accesstoken = document.body.textContent.split("access_token:")[1].split('",')[0].replace('"', "", this);
if (accesstoken != null && accesstoken.startsWith("EAAA")) {
copyToClipboard(accesstoken);
prompt("Access Token", accesstoken);
}

}

function copyToClipboard(text) {
var dummy = document.createElement("input");
document.body.appendChild(dummy);
dummy.setAttribute('value', text);
dummy.select();
document.execCommand("copy");
document.body.removeChild(dummy);


Bước 2: F5 một phát :v Vào trang cá nhân của mình và nhấn vào Bookmark vừa tạo để lấy token thôi.

LỜI KẾT:

Cái này không dùng bất kỳ công cụ online nào nên có thể tin rằng sẽ không ai lưu token của pro được. Trừ khi cho người khác mượn pc. Ditme lúc đấy mất fb rồi thì đừng vào đây rên nha :vv
                                                         Nguồn: Duy Ripper

Comments

-->