TUT DAME APP TÊN GIẢ - 5 PHÚT DIE SML | - NHỮ ĐỨC THẮNG

TẢN MẠN

Hello anh em đã quay trở lại với blog của mình :). Hôm nay mình sẽ chia sẻ TUT DAME APP TÊN GIẢ. Không linh tinh luyên thuyên nữa thì bắt đầu nào :)
                                  

THỰC HÀNH

Bước 1: Fake IP Bằng HMA
- IP : Congo 
- NN : Ấn Độ
Bước 2: Dame Trang Cá Nhân :
=> Báo Cáo 
=> Báo Cáo Trang Cá Nhân Này 
=> Đây Là Tài Khoản Giả Mạo 
=> Gửi FB Xem Xét 
=> Đóng Hoặc Khôi Phục Tài Khoản
=> Đóng Tk Spam 5 Lần ( Có Add Thì Unf )
Bước 3: Dame Ảnh Full Ma Túy ( Ảnh Đại Diện )
Bước 4: Report Ảnh Đại Diện:
=> Báo Cáo 
=> Tôi Nghĩ Nội Dung Này Không Nên Xuất Hiện Trên Facebook
=> Lý Do Khác
=> Buôn bán Ma Túy Hoặc Súng
=> Gửi FB Xem Xét .
Bước 5: HÓNG DIE KAKA

LỜI KẾT

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn DAME APP TÊN GIẢ do NHỮ ĐỨC THẮNG viết. Mọi hành động sao chép hoặc reup bài viết này vui lòng ghi nguồn NHỮ ĐỨC THẮNG và trỏ về Blog. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
Chúc các bạn thành công !!!

Comments

-->