TuT Dame 277 5s die ☻


TuT Dame 277 5s die ☻
Chuẩn bị 1 clone giống victim
Add 5 - 10 bạn chung với victim ( add càng nhiều để nó chấp nhận cho nhanh )
nếu victim ẩn ngày sinh thì để là  01-01-1991
quê quán, thành phố hiện tại : Valencia, Tây Ban Nha

Bước 1 : Ẩn avatar và ảnh bìa khỏi dòng thời gian đi
Bước 2 : Sau khi đã hoàn tất các bạn tải phần mềm fake ip Hola : https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
Bước 3: Đổi sang IP Trung Quốc Uy Ngôn Ngữ Mông Cổ
Báo cáo trang cá nhân này --> Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết --> Tôi --> Gửi cho Facebook xem xét
Báo cáo trang cá nhân này --> tài khoản giả mạo --> Gửi cho Facebook xem xét
Hóng vicitm die :v

Ngắn gọn dể hiểu.  <3
:3 Nhớ đặt sao vàng + xem trước để có thể xem thêm nhiều tut mới nha ♥
Link Contact : Nguyễn Phương Thảo 

9 Comments:

Post a Comment

-->