TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH (277) CÂN SPAM, CÂN TREO, THỨ 7 CHỦ NHẬT

 - TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH (277) CÂN SPAM, CÂN TREO, THỨ 7 CHỦ NHẬT

- B1 : Fake IP Vương Quốc Anh + Ngôn Ngữ UK

- Login account bị die vào sau đó click dòng " LET US KNOW "

- B2 : Vào 3 link contact sau :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

- Up từng link nhé, up xong hết 3 link thì quay lại case up CMND 1 lần nữa

- Đợi khoảng 30s-1 phút thì out ra và tắt ip nhé

- Hóng ac về <3

- Done TUT <3

- TUT By : Nguyễn Thị Mỹ Trâm


7 Comments:

Post a Comment

-->