Tut Unlock FAQ 583 Ra Case Không Cần CMND - Mới Nhất 2019

Bước 1 : Fake IP Bờ Biển Ngà - Ngôn ngữ English UK
Bước 2 : Login vào Facebook phụ
- Đổi lại Ngôn ngữ nhé !
Bước 3 : Truy cập Contact :
* Làm theo mình nhé !
+ Chọn PayPal
+ Điền Email của Tài khoản FAQ
+ Chọn Yes
+ Chọn Yes (x2)
+ Điền : Email của Tài khoản FAQ (x2)
+ Điền : Tài khoản liên kết Email này của tôi đã bị vô hiệu hóa!
+ Điền : Tài khoản liên kết Email này của tôi đã bị vô hiệu hóa! (x2)
Bước 4 : Nhấn gửi nó sẽ Ra Case
- Chọn : Support Inbox. để xem Case nhé !

- Bây giờ các bạn đợi nó xem xét là xong thôi !2 Comments:

Post a Comment

-->