TUT DAME FAQ 13T

- Fake IP Vương Quốc Anh + Ngôn ngữ UK (Khuyến khích fake = geoproxy)
- Vào link: Tại Đây
Dòng 1: Điền gmail acc mình
Dòng 2: Điền tên victim
Dòng 3: Điền link facebook victim
Dòng 4: Điền id@facebook.com
Dòng 5: Chọn 12 tuổi
Dòng 6: Thần chú: Delete the account for children under the age of 13. You can get hurt. Please delete your account as soon as possible under the prescribed conditions. Thanks to Facebook !!
Úp cmnd lên ( cmnd fake all info victim, trừ phần năm sinh các bạn fake 2005, nếu ko có đầy đủ info vicim thì các bạn fake 01-01-2005 cũng đx )
Rep case:
- This is not an account old enough to use facebook. Please delete it Facebook team.
- Full name: tên trong cmnd
- Date of Birth: ngày tháng năm sinh trong cmnd
- URL : link fb victim
Thank you facebook team a lot!
Úp cmnd lúc nãy rồi gửi
Nếu có rep mail hãy rep y như trên case
©Coppy Nhớ Ghi Nguồn: Anh Venus Vlogs
Image result for FAQ13t

Comments

-->