[TUT] UNLOCK FAQ 178 2-5h TIẾP ĐẤT

B1: ADD Hola vào Chrome : https://goo.gl/TYX783
Fake IP Áo nn UK

B2: Chuẩn bị CMND ( Nên dùng CMND thật )

B3: Vào All link contact sau :

- https://mbasic.facebook.com/help/contact/122145551250439
- https://mbasic.facebook.com/help/contact/260749603972907
- https://mbasic.facebook.com/help/contact/183000765122339

=> Gửi từng link và link nào có phần thông tin bổ sung điền thần chú sau :
Hi Facebook,
Please check my ID and confirm my information.
My accounts was disabled is mistake !
Thanks the Facebook Team.
B4: Chờ trong vòng 2 - 5h có Reply thư về
Kết quả hình ảnh cho Unlock FAQ 178

Comments

-->