TUT VERIF CÂN ALL TRONG MỌI THỜI ĐẠI Nguyễn Phương Thảo ۝

TUT VERIF CÂN ALL TRONG MỌI THỜI ĐẠI Nguyễn Phương Thảo ۝
:V
BƯỚC 1 REG 1 CLONE FAKE ALL ACC MÌNH RIÊNG NĂM SINH ĐỂ 1984 CHO TA  :V RÙI XONG CẦN 1BB CHUNG SAU ĐÓ FAKE 1 CÁI CMND
Chọn ngày sinh theo cmnd không có cmnd chọn đại miển nhớ
VÀO LINK Lấy acc fake dame acc chính nhé :D
Dame bình thường xong Úp CMND lên lấy acc chính dame nick fake mạo danh tôi rùi xong sau đó fake 1 cái cmnd trùng all info acc chính
Ghi tên là Bóng Đêm Họ Thần Rùi chọn chọn úp cmnd nha

Điền đại úp cmnd hóng verif <3
                              

Comments

-->